Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

11 - 20 van 133 resultaten

Circulaire NBB_2015_29 / Invoering van een handboek governance voor de banksectorPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201529-inv...

Circulaire NBB_2015_28 / Circulaire van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België over de berekening en inning van de voor 2015 verschuldigde bijdragen aan het AfwikkelingsfondsPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201528-cir...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/35 VAN DE COMMISSIE van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/460 VAN DE COMMISSIE van 19 maart 2015 - Procedure betreffende de goedkeuring van een intern modelPDF

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/461 VAN DE COMMISSIE van 19 maart 2015 - Proces om te komen tot een gezamenlijk besluit over de aanvraag om gebruik te maken van een groepsintern modelPDF

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/462 VAN DE COMMISSIE van 19 maart 2015 - Procedures voor de toestemming om special purpose vehicles op te richten, voor samenwerking en uitwisseling van informatie tussen toezichthoudende autoriteiten

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/500 VAN DE COMMISSIE van 24 maart 2015 - Procedure voor goedkeuring door de toezichthoudende autoriteiten van de toepassing van een matchingopslag

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/499 VAN DE COMMISSIE van 24 maart 2015 - Procedures voor goedkeuring door de toezichthoudende autoriteit van het gebruik van aanvullendvermogensbestanddelen

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/498 VAN DE COMMISSIE van 24 maart 2015 - Procedure voor goedkeuring door de toezichthoudende autoriteiten van het gebruik van ondernemingsspecifieke parameters (USP)

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 - Bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006PDF

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-2015847-v...