Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

11 - 20 van 135 resultaten

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/460 VAN DE COMMISSIE van 19 maart 2015 - Procedure betreffende de goedkeuring van een intern modelPDF

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/461 VAN DE COMMISSIE van 19 maart 2015 - Proces om te komen tot een gezamenlijk besluit over de aanvraag om gebruik te maken van een groepsintern modelPDF

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/462 VAN DE COMMISSIE van 19 maart 2015 - Procedures voor de toestemming om special purpose vehicles op te richten, voor samenwerking en uitwisseling van informatie tussen toezichthoudende autoriteiten

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/500 VAN DE COMMISSIE van 24 maart 2015 - Procedure voor goedkeuring door de toezichthoudende autoriteiten van de toepassing van een matchingopslag

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/499 VAN DE COMMISSIE van 24 maart 2015 - Procedures voor goedkeuring door de toezichthoudende autoriteit van het gebruik van aanvullendvermogensbestanddelen

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/498 VAN DE COMMISSIE van 24 maart 2015 - Procedure voor goedkeuring door de toezichthoudende autoriteiten van het gebruik van ondernemingsspecifieke parameters (USP)

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 - Bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006PDF

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-2015847-v...

Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 - Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

www.nbb.be/nl/artikels/richtlijn-eu-2015849-van...

GEDELEGEERD BESLUIT (EU) 2015/1602 VAN DE COMMISSIE van 5 juni 2015 - Gelijkwaardigheid van het solvabiliteits- en prudentiële stelsel van kracht in Zwitserland

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerd-besluit-eu-2...

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2012 van de Commissie van 11 november 2015 - Besluitvormingsprocedures voor de vaststelling, berekening en opheffing van kapitaalopslagfactoren

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...