Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 1280 resultaten

Mededeling NBB_2022_14 / NBB Supervision Portal - Communicatie aan de sector PDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202214-nbb...

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/951 van de Commissie van 24 mei 2022 tot wijziging van de technische uitvoeringsnormen die zijn vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2070

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Circulaire NBB_2022_11 / EBA-richtsnoeren inzake crisis managementPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202211-eba...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1011 van de Commissie van 10 maart 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Nationale Bank van België / Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht van Inter Partner Assistance NV aan AXA Belgium SAPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Circulaire NBB_2022_16 / Circulaire aan de portefeuillesurveillanten bij kredietinstellingen naar Belgisch recht die Belgische covered bonds uitgevenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202216-cir...

Circulaire NBB_2022_15 / Praktische regels voor de toepassing van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202215-pra...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/786 van de Commissie van 10 februari 2022 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Samenwerkingsprotocol tussen de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

www.nbb.be/nl/artikels/samenwerkingsprotocol-tu...

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/732 van de Commissie van 12 mei 2022 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...