Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 1415 resultaten

Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen (artikelen 77 en 78 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-fusie-t...

Circulaire NBB_2023_09 / Circulaire betreffende de inspecties PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202309-cir...

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1618 van de Commissie van 6 juni 2024 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/763

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Rectificatie van Gedelegeerd Besluit (EU) 2024/872 van de Commissie van 14 maart 2024

www.nbb.be/nl/artikels/rectificatie-van-gedeleg...

Mededeling NBB_2022_19 / Mededeling over de uitoefening van externe functies

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202219-med...

Circulaire NBB_2023_11 / Circulaire betreffende de procedure die kredietinstellingen naar buitenlands recht moeten volgen om een vertegenwoordigingskantoor te openen in België en de informatie die doorlopend aan de NBB moet worden bezorgdPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202311-cir...

Koninklijk besluit van 29 februari 2024 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 12 december 2023 betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctiePDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-2...

Circulaire NBB_2015_26 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201526-per...

Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2012 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Nationale Bank van België verbonden aan het toezicht op financiële instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-2...

Koninklijk besluit van 1 oktober 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2012 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Nationale Bank van België

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-1...