Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 1224 resultaten

Mededeling NBB_2017_22 / Mededeling aan de kandidaat-aandeelhouders en aan de overdragers

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201722-med...

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 926/2014 van de Commissie van 27 augustus 2014

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Memorandum voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning door een kredietinstelling naar Belgisch recht

www.nbb.be/nl/artikels/memorandum-voor-het-verk...

Circulaire NBB_2021_18 / EBA-richtsnoeren inzake de initiëring en monitoring van leningen (EBA/GL/2020/06)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202118-eba...

Circulaire NBB_2020_047 / EBA-richtsnoeren inzake PD-raming, LGD-raming en de behandeling van blootstellingen ten aanzien waarvan zich een wanbetaling heeft voorgedaan (EBA/GL/2017/16)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020047-eb...

Uniforme brief aan de erkende revisoren betreffende de op hen rustende verplichtingen inzake bijzondere mechanismenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/uniforme-brief-aan-de-er...

Circulaire NBB_2021_17 / Fiscaal voorkomingsbeleidPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202117-fis...

Circulaire NBB_2021_16 / Circulaire betreffende de bijzondere mechanismen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202116-cir...

Circulaire NBB_2021_15 / Richtsnoeren inzake de beveiliging en governance van informatie- en communicatietechnologiePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202115-ric...

Mededeling NBB_2020_048 / Opmerkingen naar aanleiding van de EMIR-enquête en verwachtingen van de Bank

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020048-op...