Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 1202 resultaten

Circulaire NBB_2018_25 / Geschiktheid van bestuurders, leden van het directiecomité, verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties en effectieve leiders van financiële instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201825-ges...

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/876 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013

www.nbb.be/nl/artikels/rectificatie-van-verorde...

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/178 van de Commissie van 8 februari 2021 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van AXA Versicherung AG naar Inter Partner Assistance NV.PDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van The Britannia Steam Ship Insurance Association Limited naar The Britannia Steam Ship Insurance Association Europe m.a.PDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Crédit Agricole Risk Insurance S.A. naar Pacifica S.A.PDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Inora Life dac naar Monument Life Insurance dacPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Circulaire NBB_2021_005 / Dividenduitkeringen en variabele beloning in de context van de COVID-19-pandemie

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2021005-di...

Mededeling NBB_2021_004 / Project HIVE: digitalisatie van het « fit & proper »-procesPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2021004-pr...

Verordening (EU) 2021/23 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU)

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-202123-va...