Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 1240 resultaten

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve beleggingPDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-tot-w...

Besluit (EU) 2021/1443 van de Europese Centrale Bank van 26 augustus 2021 tot benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van internemodellenbesluiten en besluiten tot verlenging van uiterste termijnen (ECB/2021/40)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-20211443-van-...

Besluit (EU) 2021/1442 van de Europese Centrale Bank van 3 augustus 2021 betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van besluiten inzake interne modellen en over verlenging van uiterste termijnen (ECB/2021/38)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-20211442-van-...

Besluit (EU) 2021/1441 van de Europese Centrale Bank van 3 augustus 2021 tot wijziging van Besluit (EU) 2019/322

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-20211441-van-...

Besluit (EU) 2021/1440 van de Europese Centrale Bank van 3 augustus 2021 tot wijziging van Besluit (EU) 2019/1376

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-20211440-van-...

Besluit (EU) 2021/1439 van de Europese Centrale Bank 3 augustus 2021 tot wijziging van Besluit (EU) 2018/546 betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van eigenvermogenbesluiten (ECB/2021/35)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-20211439-van-...

Besluit (EU) 2021/1438 van de Europese Centrale Bank van 3 augustus 2021 tot wijziging van Besluit (EU) 2017/935

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-20211438-van-...

Besluit (EU) 2021/1437 van de Europese Centrale Bank van 3 augustus 2021 tot wijziging van Besluit (EU) 2017/934 betreffenden de delegatie van besluiten inzake de significantie van onder toezicht staande entiteiten (ECB/2021/33)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-20211437-van-...

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1018 van de Commissie van 22 juni 2021 tot wijziging van de technische uitvoeringsnormen die zijn vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/637

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1354 van de Commissie van 6 augustus 2021

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...