Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 114 resultaten

Circulaire NBB_2019_28 / Mededeling betreffende de vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorziening in 2019

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201928-med...

Circulaire NBB_2019_25 : Bijdrage in de werkingskosten van de Nationale Bank van België door de Belgische bijkantoren van verzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België ressorteren

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201925-bij...

Circulaire NBB_2019_24 / Herverzekeraars die ressorteren onder het recht van een VS-staatPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201924-her...

Mededeling NBB_2019_22 / Verzekerings- en herverzekeringssector - periodieke verslagen die in 2020 via eCorporate moeten worden ingediend

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201922-ver...

Circulaire NBB_2019_20 / Verwachtingen inzake activiteiten verbonden aan crypto-assetsPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201920-ver...

Circulaire NBB_2017_16 / Procedure voor de vrijstelling voor intragroepderivatentransacties van de clearingverplichting

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201716-pro...

Mededeling NBB_2013_07/ Mededeling van de NBB en de FSMA

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201307-med...

Aanpassing van de uitvoeringsverordening en rapportering over het derde kwartaal van 2019PDF

www.nbb.be/nl/artikels/aanpassing-van-de-uitvoe...

Circulaire NBB_2019_16 / Circulaire betreffende de richtsnoeren voor de toepassing van de doorkijkbenadering bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste met behulp van de standaardformule

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201916-cir...

Circulaire NBB_2018_25 / Geschiktheid van bestuurders, leden van het directiecomité, verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties en effectieve leiders van financiële instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201825-ges...