Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 130 resultaten

Mededeling NBB_2022_34 / Actualisering van het “fit & proper”-handboek

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202234-act...

Mededeling NBB_2017_22 aan de kandidaat-aandeelhouders en aan de overdragers

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201722-aan...

Mededeling NBB_2023_05 / Mededeling betreffende de nieuwe EMIR rapporteringsstandaarden

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202305-med...

Circulaire NBB_2020_45 / Verzameling en rapportering van informatie betreffende de energie-efficiëntie van vastgoedblootstellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202045-ver...

Circulaire NBB_2022_04 / Prudentiële verwachtingen ten aanzien van het activiteitenverslag van de AMLCO

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202204-pru...

Mededeling NBB_2022_19 / Mededeling NBB 2022_19 over de uitoefening van externe functies

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202219-med...

Circulaire NBB_2022_24 / Circulaire betreffende de richtsnoeren inzake contractgrenzen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202224-cir...

Circulaire NBB_2023_03 / Circulaire betreffende run-off en risicolimiteringPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202303-cir...

Mededeling NBB_2022_22 / Verzekerings- en herverzekeringssector - periodieke verslagen die vanaf 3 oktober 2022 moeten worden ingediend via de portaalsite NBB Supervision

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202222-ver...

Circulaire NBB_2022_06 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202206-per...