Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 132 resultaten

Circulaire NBB_2020_45 / Verzameling en rapportering van informatie betreffende de energie-efficiëntie van vastgoedblootstellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202045-ver...

Circulaire NBB_2023_09 / Circulaire betreffende de inspecties PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202309-cir...

Mededeling NBB_2022_19 / Mededeling over de uitoefening van externe functies

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202219-med...

Circulaire NBB_2024_08 / Aanvullende gegevens leven

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202408-aan...

Mededeling NBB_2017_22 aan de kandidaat-aandeelhouders en aan de overdragers

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201722-aan...

Circulaire NBB_2022_06 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202206-per...

Mededeling NBB_2022_34 / Actualisering van het “fit & proper”-handboek

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202234-act...

Circulaire NBB_2023_10 / Circulaire betreffende de richtsnoeren voor rapportage ten behoeve van financiële stabiliteit + 2 bijlagen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202310-cir...

Mededeling NBB_2023_16 / Verzekerings- en herverzekeringssector - periodieke verslagen en financiële rapporten die in 2024 moeten worden ingediend bij de Bank

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202316-ver...

Circulaire NBB_2023_13 / Aanvullende voorziening in levens- en arbeidsongevallenverzekeringenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202313-aan...