Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 17 resultaten

Circulaire PPB-2007-6-CPB-CPA / Prudentiële verwachtingen van de CBFA inzake het deugdelijk bestuur van financiële instellingenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-ppb-2007-6-cp...

CBFA/ Erkenning van externe kredietbeoordelingsinstellingen (EKBI's)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/cbfa-erkenning-van-exter...

Circulaire PPB-2007-7-CPB/ Administratie van financiële instrumenten

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-ppb-2007-7-cp...

Circulaire PPB-2007-1-CPB/ Nieuw eigenvermogensreglement (gecoördineerde versie met de omzetting van richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG en de zogenaamde Basel II-normen)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-ppb-2007-1-cp...

Circulaire PPB-2007-2-CPB/ Erkenning van externe kredietbeoordelingsinstellingen (EKBI's) (Bijwerking 11 september 2007)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-ppb-2007-2-cp...

Circulaire PPB-2007-3-CPB/ Solvabiliteitsrapportering in het kader van Basel II - Pijler 1 en pijler 2

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-ppb-2007-3-cp...

Circulaire PPB-2007-11-CPB/ Reglement eigen vermogen: multilaterale ontwikkelingsbankenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-ppb-2007-11-c...

Circulaire PPB-2007-15-CPB-CPA/ Prudentiële verwachtingen ten aanzien van het bedrijfseigen beoordelingsproces (Bazel II - ICAAP)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-ppb-2007-15-c...

MiFID - Mededeling van de CBFA over haar beleid inzake de uitbesteding van diensten van vermogensbeheer van vermogen van niet-professionele cliënten aan een dienstverlener in een Staat die geen lid is van de Europese Economische RuimtePDF

www.nbb.be/nl/artikels/mifid-mededeling-van-de-...

Verduidelijkingen omtrent enkele bepalingen van de eigenvermogensrapportering

www.nbb.be/nl/artikels/verduidelijkingen-omtren...