Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 12 resultaten

PPB/D.256 / Gezonde beheerspraktijken inzake de bedrijfscontinuïteit van financiële instellingenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/ppbd256-gezonde-beheersp...

Implementatie "Bazel 2"

www.nbb.be/nl/artikels/implementatie-bazel-2

Aanvraagdossier voor een intern ratingsysteem voor de meting van kredietrisico's

www.nbb.be/nl/artikels/aanvraagdossier-voor-een...

Aanvraagdossier voor de meting van het operationeel risico

www.nbb.be/nl/artikels/aanvraagdossier-voor-de-...

Circulaire PPB 2005/2/ Gezonde beheerspraktijken inzake de bedrijfscontinuïteit van financiële instellingenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-ppb-20052-gez...

Circulaire PPB 2005/6/ Aanpassing van de reglementen op het eigen vermogen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-ppb-20056-aan...

Circulaire PPB 2005/8/ Aanpassing van de tabellen betreffende het eigen vermogen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-ppb-20058-aan...

Memorandum voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning door een kredietinstelling naar Belgisch recht

www.nbb.be/nl/artikels/memorandum-voor-het-verk...

Memorandum voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning als beursvennootschap naar Belgisch recht

www.nbb.be/nl/artikels/memorandum-voor-het-verk...

Rapportering van de beursvennootschappen: tabel 10.90 (grote risico's) en jaarlijkse verslaggevingPDF

www.nbb.be/nl/artikels/rapportering-van-de-beur...