Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 6 van 6 resultaten

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/228 van de Commissie van 7 februari 2019

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Besluit (EU) 2019/322 van de Europese Centrale Bank van 31 januari 2019 inzake de delegatie van de bevoegdheid om besluiten vast te stellen inzake krachtens nationaal recht toegewezen toezichtsbevoegdheden (ECB/2019/4)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-2019322-van-d...

BESLUIT VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO’S van 14 november 2018 inzake een coördinatiekader voor raadpleging door een toezichthoudende autoriteit van het Europees Comité voor systeemrisico’s

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-van-het-europees...

Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België (officieuze coördinatie: januari 2019)

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-22-februari-1998...

NBB - Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch rechtPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nbb-toestemming-voor-de-...

NBB - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nbb-mededeling-van-een-o...