Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 86 resultaten

Nationale Bank van België / Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen een kredietinstelling en een beursvennootschap (artikelen 77, 78, 541 en 542 van de wet van 25 april 2014)

overdracht van de portefeuilles en cliënten van de bedrijfstak “Invest” van Aion NV naar Leleux Associated Brokers NV

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Verordening (EU) 2019/2155 van de Europese Centrale Bank van 5 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1163/2014 betreffende een vergoeding voor toezicht (ECB/2019/37)PDF

overdracht van de portefeuilles en cliënten van de bedrijfstak “Invest” van Aion NV naar Leleux Associated Brokers NV

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-20192155-...

Mededeling NBB_2019_23 / EBA Opinie inzake de elementen van sterke cliëntauthenticatie onder PSD2 (EBA-Op-2019-06)

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201923-eba...

Circulaire NBB 2019 04 / EBA Richtsnoeren betreffende de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de uitwijkvoorziening uit hoofde van artikel 33, lid 6, van Verordening (EU) nr. 2018/389

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb-2019-04-e...

Circulaire NBB_2019_17 / Aanpassing van de uitvoeringsverordening en rapportering over het derde kwartaal van 2019PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201917-aan...

Circulaire NBB_2019_21 / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 31 oktober 2018 inzake het beheer van niet-renderende en respijtblootstellingen (EBA/GL/2018/06)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201921-ric...

Toestemming voor de fusie door opslorping van een onderneming naar Belgisch recht door een verzekeringsonderneming naar Belgische recht PDF

Portefeuilleoverdracht van Belfius Insurance Invest NV (geabsorbeerde onderneming) naar Belfius Insurance NV (absorberende onderneming)

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-de-fusi...

Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België PDF

Portefeuilleoverdracht van Euresa Life SA aan Afi Esca Luxembourg SA

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-van-een-overd...

Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch rechtPDF

Portefeuilleoverdracht van Corona NV aan Baloise Belgium NV en Euromex NV

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-de-over...

Memorandum of Understanding between the National Bank of Belgium and UK banking supervisory authoritiesPDF

www.nbb.be/nl/articles/memorandum-understanding...