Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 51 resultaten

Fusie door overneming waarbij "Caisse Coopérative de Dépôts et de Crédit Agricole, afgekort: Agricaisse, CVBA" wordt overgenomen door "Coöperatieve Deposito- en Kredietkas voor de Landbouw, afgekort: Lanbokas, CVBA"PDF

www.nbb.be/nl/artikels/fusie-door-overneming-wa...

Toestemming van overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-van-overdrac...

Erratum bij de publicatie van 24 september 2014

www.nbb.be/nl/artikels/erratum-bij-de-publicati...

De Nederlandse prudentiële autoriteit heeft de verzekeringsonderneming naar Nederlands recht Klaverblad Onderlinge Verzekeringsmaatschappij U.A. toegestaan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten

www.nbb.be/nl/artikels/de-nederlandse-prudentie...

De Britse High Court heeft op 22 juli 2015 de verzekeringsonderneming naar Brits recht Faraday Reinsurance Co. Limited

www.nbb.be/nl/artikels/de-britse-high-court-hee...

Overdracht middels inbreng in natura door Mediterranean Bank plc van haar Belgische bijkantoor genaamd “MeDirect” aan MeDirect Bank SA PDF

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-middels-inbre...

Overdracht, ingevolge fusie, van al de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomsten van de portefeuille “tak 21” betreffende risico’s gelegen in België van de verzekeringsonderneming Cardif Leven NV

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-ingevolge-fus...

Overdracht van een portefeuille kredieten door Optima Bank NV aan Delta Lloyd Bank NV PDF

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-van-een-porte...

Fusie door overneming tussen Bank Degroof NV en Petercam NV (Bericht ECB)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/fusie-door-overneming-tu...

Fusie door overneming tussen Bank Degroof NV en Petercam NV (Bericht NBB)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/fusie-door-overneming-tu...