Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 27 resultaten

Circulaire NBB_2015_32 / Aanvullende prudentiële verwachtingen op het vlak van de operationele bedrijfscontinuïteit en beveiliging van systeemrelevante financiële instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201532-aan...

Circulaire NBB_2015_30 / Vereisten inzake het indienen van informatie bij de Bank in het kader van de goedkeuringsaanvragen voor het gebruik van één of meer maatregelen als bedoeld in artikel 308bis van Richtlijn 2009/138/EG

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201530-ver...

Circulaire NBB_2015_29 / Invoering van een handboek governance voor de banksectorPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201529-inv...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/2303 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 2015 tot aanvulling van Richtlijn 2002/87/EG - Definities van risicoconcentratie en intragroepstransacties

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Rectificatie van Gedelegeerd Besluit (EU) 2015/2290 van de Commissie van 12 juni 2015 - Voorlopige gelijkwaardigheid van de solvabiliteitsstelsels die van kracht zijn in Australië, Bermuda, Brazilië, Canada, Mexico en de Verenigde Staten

www.nbb.be/nl/artikels/rectificatie-van-gedeleg...

GEDELEGEERD BESLUIT (EU) 2015/2290 VAN DE COMMISSIE van 12 juni 2015 - Voorlopige gelijkwaardigheid van de solvabiliteitsstelsels die van kracht zijn in Australië, Bermuda, Brazilië, Canada, Mexico en de Verenigde Staten

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerd-besluit-eu-2...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2451 VAN DE COMMISSIE van 2 december 2015 - Templates voor en de structuur van de bekendmaking van specifieke informatie door toezichthoudende autoriteiten

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2452 VAN DE COMMISSIE van 2 december 2015 - Procedures, vormgeving en templates van het verslag over de solvabiliteit en financiële positie/toestand

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2450 VAN DE COMMISSIE van 2 december 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Uniforme brief aan alle kredietinstellingen naar Belgisch recht

www.nbb.be/nl/artikels/uniforme-brief-aan-alle-...