Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 14 resultaten

Uniforme brief aan de instellingen betreffende het verslag van de effectieve leiding inzake de beoordeling van de interne controlePDF

www.nbb.be/nl/artikels/uniforme-brief-aan-de-in...

Uniforme brief aan de instellingen betreffende de verslaggeving van de effectieve leiding over de beoordeling van het internecontrolesysteemPDF

www.nbb.be/nl/artikels/uniforme-brief-aan-de-in...

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2012 van de Commissie van 11 november 2015 - Besluitvormingsprocedures voor de vaststelling, berekening en opheffing van kapitaalopslagfactoren

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2013 van de Commissie van 11 november 2015 - Standaardafwijkingen in verband met risicovereveningsstelsels voor zorgverzekeraars

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2014 van de Commissie van 11 november 2015 - Procedures en templates voor de indiening van informatie bij de groepstoezichthouder alsook de uitwisseling van informatie tussen toezichthoudende autoriteiten

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2015 van de Commissie van 11 november 2015 - Procedures voor de evaluatie van externe kredietbeoordelingen

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2016 van de Commissie van 11 november 2015 - Aandelenindex voor de symmetrische aanpassing van het standaard aandelenkapitaalvereiste

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2017 van de Commissie van 11 november 2015 - Aangepaste factoren ter berekening van het kapitaalvereiste voor het valutarisico voor aan de euro gekoppelde valuta's

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Circulaire NBB_2015_28 / Circulaire van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België over de berekening en inning van de voor 2015 verschuldigde bijdragen aan het AfwikkelingsfondsPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201528-cir...

Koninklijk besluit van 23 oktober 2015 betreffende de dekking van de kosten van de Nationale Bank van België

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-2...