Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 11 resultaten

GEDELEGEERD BESLUIT (EU) 2015/1602 VAN DE COMMISSIE van 5 juni 2015 - Gelijkwaardigheid van het solvabiliteits- en prudentiële stelsel van kracht in Zwitserland

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerd-besluit-eu-2...

Fusie door overneming waarbij "Caisse Coopérative de Dépôts et de Crédit Agricole, afgekort: Agricaisse, CVBA" wordt overgenomen door "Coöperatieve Deposito- en Kredietkas voor de Landbouw, afgekort: Lanbokas, CVBA"PDF

www.nbb.be/nl/artikels/fusie-door-overneming-wa...

Circulaire NBB_2015_24 / Richtlijnen inzake gezonde beheerpraktijken en rapportering voor het aan de niet-handelsactiviteiten verbonden renterisico

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201524-ric...

Circulaire NBB_2015_25 / Richtsnoeren inzake de publicatie van informatie (Pijler III, CRD IV)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201525-ric...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1555 VAN DE COMMISSIE van 28 mei 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1556 VAN DE COMMISSIE van 11 juni 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Overdracht van al de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsconctracten van de tak rechtsbijstand van de verzekeringsonderneming LAR NV aan de verzekeringsonderneming AXA Belgium NVPDF

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-van-al-de-rec...

De Europese Centrale Bank heeft haar toestemming verleend voor de overdracht door ING BELGIE N.V.van ING Belgium S.A./N.V., Portugees bijkantoor, aan, ING BANK N.V.PDF

www.nbb.be/nl/artikels/de-europese-centrale-ban...

De Europese Centrale Bank heeft haar toestemming verleend voor de met een splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap gelijkgestelde verrichting van Bank Degroof S.A.

www.nbb.be/nl/artikels/de-europese-centrale-ban...

De High Court of Ireland heeft de verzekeringsonderneming naar Iers recht Quinn Insurance Limited toegestaan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten over te dragen

www.nbb.be/nl/artikels/de-high-court-ireland-he...