Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 15 resultaten

Circulaire NBB_2015_20/ Inwerkingtreding liquiditeitsdekkingsvereistePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201520-inw...

Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 - Bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006PDF

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-2015847-v...

Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 - Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

www.nbb.be/nl/artikels/richtlijn-eu-2015849-van...

Overdracht middels inbreng in natura door Mediterranean Bank plc van haar Belgische bijkantoor genaamd “MeDirect” aan MeDirect Bank SA PDF

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-middels-inbre...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/850 VAN DE COMMISSIE van 30 januari 2015

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/880 VAN DE COMMISSIE van 4 juni 2015

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/923 VAN DE COMMISSIE van 11 maart 2015

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/942 VAN DE COMMISSIE van 4 maart 2015

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Koninklijk besluit van 11 juni 2015 houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteit verantwoordelijk voor het uitvoeren van de vergunning en het toezicht op de centrale effecten-bewaarinstellingen PDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-1...

Overdracht van al de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten van de verzekeringsonderneming naar Brits recht Marine and General Mutual Life Assurance Society

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-van-al-de-rec...