Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 7 van 7 resultaten

BESLUIT (EU) 2015/727 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 10 april 2015 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor de eerste vergoedingsperiode en voor 2015 (ECB/2015/17)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-2015727-van-d...

BESLUIT (EU) 2015/839 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 27 april 2015 inzake de vaststelling van de kredietinstellingen die onderworpen worden aan een uitgebreide beoordeling (ECB/2015/21)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-2015839-van-d...

Overdracht van al de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten van de verzekeringsonderneming naar Brits recht Financial Insurance Company Limited

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-van-al-de-rec...

Overdracht van al de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomsten van de portefeuille “tak 23” betreffende risico’s gelegen in België van de verzekeringsonderneming Cardif Leven NV

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-van-al-de-rec...

Overdracht van al de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomsten van de portefeuille “Kunst” betreffende risico’s gesitueerd in België van de verzekeringsonderneming Nationale Suisse Verzekeringen NV

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-van-al-de-rec...

Overdracht van al de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomsten van de verzekeringsonderneming Servis NV aan de verzekeringsonderneming AXA Belgium NV PDF

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-van-al-de-rec...

Overdracht door UBS (Luxembourg) S.A van haar Belgische bedrijfstak bestaande uit haar Belgische bijkantoor genaamd ″UBS Belgium, bijkantoor van UBS (Luxembourg) S.A.″ aan Puilaetco Dewaay Private Bankers NV PDF

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-door-ubs-luxe...