Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 7 van 7 resultaten

Koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen (officieuze coördinatie 10/2014) PDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-1...

Overdracht van een portefeuille kredieten door Optima Bank NV aan Delta Lloyd Bank NV PDF

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-van-een-porte...

Circulaire NBB_2015_16 / Thematische volksleningen - Periodieke rapportering aan de NBB

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201516-the...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/585 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van margerisicoperiodesPDF

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

BESLUIT (EU) 2015/656 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 4 februari 2015

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-2015656-van-d...

Overdracht van al de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomsten van de portefeuilles “Financial lnsolvency”, “Marine” en “Professional Liability” van Europese Goederen en Reisbagage Verzekeringsmaatschappij

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-van-al-de-rec...

De Britse High Court heeft op 26 februari 2015 de verzekeringsonderneming naar Brits recht Homeowners Friendly Society Limited toegestaan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten over te dragen

www.nbb.be/nl/artikels/de-britse-high-court-hee...