Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 20 resultaten

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/460 VAN DE COMMISSIE van 19 maart 2015 - Procedure betreffende de goedkeuring van een intern modelPDF

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/461 VAN DE COMMISSIE van 19 maart 2015 - Proces om te komen tot een gezamenlijk besluit over de aanvraag om gebruik te maken van een groepsintern modelPDF

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/462 VAN DE COMMISSIE van 19 maart 2015 - Procedures voor de toestemming om special purpose vehicles op te richten, voor samenwerking en uitwisseling van informatie tussen toezichthoudende autoriteiten

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/500 VAN DE COMMISSIE van 24 maart 2015 - Procedure voor goedkeuring door de toezichthoudende autoriteiten van de toepassing van een matchingopslag

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/499 VAN DE COMMISSIE van 24 maart 2015 - Procedures voor goedkeuring door de toezichthoudende autoriteit van het gebruik van aanvullendvermogensbestanddelen

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/498 VAN DE COMMISSIE van 24 maart 2015 - Procedure voor goedkeuring door de toezichthoudende autoriteiten van het gebruik van ondernemingsspecifieke parameters (USP)

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (officieuze coördinatie 06/2014) (opgeheven door de wet van 13 maart 2016) PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-9-juli-1975-betr...

Koninklijk Besluit van 16 maart 2015 tot goedkeuring van het reglement van de NBB van 27 januari 2015 over de door de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen periodiek te verstrekken informatie

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-1...

Erratum bij de publicatie van 24 september 2014

www.nbb.be/nl/artikels/erratum-bij-de-publicati...

Circulaire NBB_2015_10/ Prudentieel statuut van de betalingsinstellingenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201510-pru...