Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 11 resultaten

Circulaire NBB_2015_07 / Legal Entity Identifier (LEI)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201507-leg...

Circulaire NBB_2015_06/ Voorbereidingsfase van Solvabiliteit II - verlichting van de rapportering. Wijziging van de circulaire D221 van 25 oktober 2002 en van de circulaire CBFA_2010_30 van 21 december 2010PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201506-voo...

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 926/2014 van de Commissie van 27 augustus 2014

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

VERORDENING (EU) 2015/159 VAN DE RAAD van 27 januari 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2532/98 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-2015159-v...

AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 28 januari 2015 betreffende beleid inzake dividenduitkeringen (ECB/2015/2)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/aanbeveling-van-de-europ...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/227 VAN DE COMMISSIE van 9 januari 2015

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Mededeling NBB_2015_08/ Verrichten van diensten op grensoverschrijdende basis - Standaardformulieren voor de informatieverstrekking

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201508-ver...

Overdracht toegestaan van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten betreffende risico’s of verbintenissen gelegen in België van de verzekeringsonderneming naar Luxemburgs recht La Mondiale Europartner SA

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-toegestaan-va...

Overdracht toegestaan van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten betreffende risico’s of verbintenissen gelegen in België van de verzekeringsonderneming naar Brits recht Protection Life Company Limited

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-toegestaan-va...

Overdracht toegestaan van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten betreffende risico’s of verbintenissen in België van de verzekeringsondernemingen naar Brits recht Royal London (CIS) Ltd en Royal London Pooled Pensions Company

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-toegestaan-va...