Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 9 van 9 resultaten

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/63 VAN DE COMMISSIE van 21 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van wat de vooraf te betalen bijdragen aan afwikkelingsfinancieringsregelingen betreft

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/35 VAN DE COMMISSIE van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Toestemming van overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-van-overdrac...

Circulaire NBB_2015_03/ Richtsnoeren betreffende de openbaarmaking van bezwaarde en niet-bezwaarde activa (EBA/GL/2014/03 van 27 juni 2014)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201503-ric...

Circulaire NBB_2015_01/ EBA-richtsnoeren inzake de overdracht van een aanzienlijk deel van het kredietrisico in verband met de artikelen 243 en 244 van Verordening (EU) 575/2013 (EBA/GL/2014/05 van 7 juli 2014) PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201501-eba...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/79 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/61 VAN DE COMMISSIE van 10 oktober 2014 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het liquiditeitsdekkingsvereiste voor kredietinstellingenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Overdracht, van de activiteiten van het bijkantoor in Duitsland van BNP Paribas Fortis NV (Brussel) aan het bijkantoor in Duitsland van BNP Paribas SA (Paris, Frankrijk) PDF

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-van-de-activi...

Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-overdra...