Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 135 resultaten

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 19 mei 2015 betreffende de interne controle en de interne auditfunctiePDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-tot-g...

Circulaire NBB_2015_07 / Legal Entity Identifier (LEI)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201507-leg...

Circulaire NBB_2015_32 / Aanvullende prudentiële verwachtingen op het vlak van de operationele bedrijfscontinuïteit en beveiliging van systeemrelevante financiële instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201532-aan...

Circulaire NBB_2015_21 / Circulaire betreffende de interne controle en de interne auditfunctiePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201521-cir...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/63 VAN DE COMMISSIE van 21 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van wat de vooraf te betalen bijdragen aan afwikkelingsfinancieringsregelingen betreft

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Uniforme brief aan de instellingen betreffende het verslag van de effectieve leiding inzake de beoordeling van de interne controlePDF

www.nbb.be/nl/artikels/uniforme-brief-aan-de-in...

Uniforme brief aan de instellingen betreffende de verslaggeving van de effectieve leiding over de beoordeling van het internecontrolesysteemPDF

www.nbb.be/nl/artikels/uniforme-brief-aan-de-in...

Circulaire NBB_2015_06/ Voorbereidingsfase van Solvabiliteit II - verlichting van de rapportering. Wijziging van de circulaire D221 van 25 oktober 2002 en van de circulaire CBFA_2010_30 van 21 december 2010PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201506-voo...

Circulaire NBB_2015_30 / Vereisten inzake het indienen van informatie bij de Bank in het kader van de goedkeuringsaanvragen voor het gebruik van één of meer maatregelen als bedoeld in artikel 308bis van Richtlijn 2009/138/EG

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201530-ver...

Circulaire NBB_2015_20/ Inwerkingtreding liquiditeitsdekkingsvereistePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201520-inw...