Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 2 van 2 resultaten

CBFA/ Parallelle berekening voor kredietrisico en operationeel risico in het kader van de Bazel II-solvabiliteitsreglementering

www.nbb.be/nl/artikels/cbfa-parallelle-berekeni...

Koninklijk besluit van 12 januari 2006 betreffende de gedematerialiseerde vennootschapseffectenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-1...