Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 11 resultaten

Circulaire PPB-2006-13-CPB-CPA / Uitoefening van externe functies door de leiders van gereglementeerde ondernemingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-ppb-2006-13-c...

CBFA/ Parallelle berekening voor kredietrisico en operationeel risico in het kader van de Bazel II-solvabiliteitsreglementering

www.nbb.be/nl/artikels/cbfa-parallelle-berekeni...

CBFA/ Bevestiging gekozen benadering onder nieuw reglement eigen vermogen

www.nbb.be/nl/artikels/cbfa-bevestiging-gekozen...

Circulaire PPB-2006-3-CPB/ Aanpassing van de reglementen op het eigen vermogen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-ppb-2006-3-cp...

Reglement van 9 juli 2002 van de CBFA met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van gereglementeerde ondernemingen, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 19 juli 2002 (officieuze coördinatie: 10/2006)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/reglement-van-9-juli-200...

Circulaire PPB-2006-17-CPB/ Beheer van het aan de niet-handelsactiviteiten verbonden renterisico's, beheer van het liquiditeitsrisico en beheer van het sectorconcentratierisico

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-ppb-2006-17-c...

Circulaire PPB-2006-12-CPB/ Nieuwe solvabiliteitsrapportering

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-ppb-2006-12-c...

Schadebeheer rechtsbijstand

www.nbb.be/nl/artikels/schadebeheer-rechtsbijstand

Verordening (EG) Nr. 1781/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betalerPDF

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eg-nr-178120...

Koninklijk besluit van 12 januari 2006 betreffende de gedematerialiseerde vennootschapseffectenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-1...