Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 8 van 8 resultaten

Verordening nr. 12 tot vaststelling van de regels betreffende de doorlopende inventaris van de dekkingswaarden (Officieuze coördinatie: 01/2003)

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-nr-12-tot-va...

Koninklijk besluit van 5 december 1996 tot uitvoering van artikel 2, § 3, 5°, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (Officieuze coördinatie : 11/2003)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-5...

Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-1...

Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de verzekeringsondernemingen en -instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-1...

Ministerieel besluit van 8 december 2003 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de verzekeringsondernemingen

www.nbb.be/nl/artikels/ministerieel-besluit-van...

Vragenlijst "Bazel 2"

www.nbb.be/nl/artikels/vragenlijst-bazel-2

Melding van transacties die buiten de gereglementeerde markten Euronext Brussels of Nasdaq Europe plaatsvinden

www.nbb.be/nl/artikels/melding-van-transacties-...

Koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot regeling van de versnelde procedure in geval van beroep bij de Raad van State tegen sommige beslissingen van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-1...