Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 312 resultaten

Nationale Bank van België - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

Portefeuilleoverdracht van Aviva Life and Pensions UK Limited aan Friends First Life Assurance Designated Activity Company

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in Belgiė door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiėPDF

Portefeuilleoverdracht van Abbey Life Assurance Co Limited aan Phoenix Life Limited

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in Belgiė door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan Belgiė

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in Belgiė door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiėPDF

Portefeuilleoverdracht van Riverstone Insurance Limited aan Riverstone Insurance UK Limited

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België – Mededeling van 26 februari 2019 - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de EER andere dan BelgiëPDF

Portefeuilleoverdracht van AXA Insurance UK Plc aan Riverstone Insurance UK Limited

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België – Mededeling van 26 februari 2019 - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de EER andere dan BelgiëPDF

Portefeuilleoverdracht van DubliMont dac aan Bothnia International Insurance Company Ltd

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België – Bericht van 26 februari 2019 - Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch rechtPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België - 2019

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

EUROPESE CENTRALE BANK Toestemming voor overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/europese-centrale-bank-t...

NBB - Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch rechtPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nbb-toestemming-voor-de-...