Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 348 resultaten

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/228 van de Commissie van 7 februari 2019

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Besluit (EU) 2019/322 van de Europese Centrale Bank van 31 januari 2019 inzake de delegatie van de bevoegdheid om besluiten vast te stellen inzake krachtens nationaal recht toegewezen toezichtsbevoegdheden (ECB/2019/4)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-2019322-van-d...

BESLUIT VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO’S van 14 november 2018 inzake een coördinatiekader voor raadpleging door een toezichthoudende autoriteit van het Europees Comité voor systeemrisico’s

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-van-het-europees...

Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België (officieuze coördinatie: januari 2019)

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-22-februari-1998...

NBB - Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch rechtPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nbb-toestemming-voor-de-...

Wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren (tekstbijwerking tot 25/09/2018)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-1-juli-2011-betr...

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (officieuze coördinatie: 05/2019)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-13-maart-2016-op...

NBB - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nbb-mededeling-van-een-o...

NBB - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nbb-mededeling-van-een-o...

Wet van 5 september 2018 tot wijziging van de bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België en van de wet van 2 augustus 2002

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-5-september-2018...