Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 8 van 8 resultaten

Circulaire NBB_2018_25 / Geschiktheid van bestuurders, leden van het directiecomité, verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties en effectieve leiders van financiële instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201825-ges...

Mededeling NBB_2018_26 / Hernieuwing van de erkenning van revisorenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201826-her...

Circulaire NBB_2018_28 / Richtsnoeren van de EBA van 26 september 2017 inzake interne governance (EBA/GL/2017)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201828-ric...

Circulaire NBB_2018_22 / EBA Richtsnoeren voor verbonden cliënten uit hoofde van artikel 4, lid 1, punt (39) van Verordening (EU) nr. 575/2013

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201822-eba...

Circulaire NBB_2018_20/ EBA aanbevelingen inzake uitbesteding aan aanbieders van clouddienstenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201820-eba...

Mededeling NBB_2018_19 / Aanvraag tot erkenning van examens met het oog op de uitoefening van de compliancefunctie

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201819-aan...

Circulaire NBB_2018_11 / Verwachtingen inzake de "Internal Capital Adequacy Assessment Process" (ICAAP) en "Internal Liquidity Adequacy Assessment Process" (ILAAP) rapportering

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201811-ver...

Circulaire NBB_2017_07 / Richtsnoeren betreffende de uniforme openbaarmaking uit hoofde van artikel 473 bis van Verordening (EU) nr. 575/2013

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201707-ric...