Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 1 van 1 resultaat

Circulaire NBB_2017_07 / Richtsnoeren betreffende de uniforme openbaarmaking uit hoofde van artikel 473 bis van Verordening (EU) nr. 575/2013

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201707-ric...