Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 16 resultaten

Circulaire NBB_2017_16 / Procedure voor de vrijstelling voor intragroepderivatentransacties van de clearingverplichting

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201716-pro...

Circulaire NBB_2017_27/ Circulaire betreffende de verwachtingen van de Bank inzake de kwaliteit van de gerapporteerde prudentiële en financiële gegevens

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201727-cir...

Circulaire NBB_2017_26 / Richtsnoeren van de EBA van 12 mei 2017 over de praktijken van kredietinstellingen voor het beheer van het kredietrisico en over de opname van verwachte kredietverliezen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201726-ric...

Circulaire NBB_2017_20/ Medewerkingsopdracht van de erkende commissarissen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201720-med...

Circulaire NBB_2017_28 / Circulaire van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België over de berekening en inning van de bijdragen aan het Afwikkelingsfonds

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201728-cir...

Circulaire NBB_2017_29 / EBA Richtsnoeren inzake crisis managementPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201729-eba...

Circulaire NBB_2017_21 / Leningen, kredieten en borgstellingen aan leiders, aandeelhouders en verbonden personen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201721-len...

Richtsnoer (EU) 2017/2335 van de Europese Centrale Bank van 23 november 2017 betreffende de procedures voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens (ECB/2017/38) PDF

www.nbb.be/nl/artikels/richtsnoer-eu-20172335-v...

Circulaire NBB_2017_23 / Circulaire aan de financiële instellingen over verwervingen, vergrotingen, verkleiningen of overdrachten van gekwalificeerde deelnemingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201723-cir...

Mededeling NBB_2017_22 / Mededeling aan de kandidaat-aandeelhouders en aan de overdragers

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201722-med...