Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 30 resultaten

Mededeling NBB_2017_18 / Mededeling betreffende de procedures voor de uitoefening van verzekerings- of herverzekeringsactiviteiten in het buitenland

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201718-med...

Mededeling NBB_2017_17 / Mededeling betreffende de procedures voor het verkrijgen van een vergunning als verzekerings- of herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht en voor het verkrijgen van een uitbreiding van een vergunning

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201717-med...

Memorandum voor het verkrijgen van een vergunning door een verzekerings- of herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht

www.nbb.be/nl/artikels/memorandum-voor-het-verk...

Circulaire NBB_2017_27/ Circulaire betreffende de verwachtingen van de Bank inzake de kwaliteit van de gerapporteerde prudentiële en financiële gegevens

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201727-cir...

Circulaire NBB_2017_16 / Procedure voor de vrijstelling voor intragroepderivatentransacties van de clearingverplichting

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201716-pro...

Circulaire NBB_2017_26 / Richtsnoeren van de EBA van 12 mei 2017 over de praktijken van kredietinstellingen voor het beheer van het kredietrisico en over de opname van verwachte kredietverliezen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201726-ric...

Mededeling NBB_2017_32 / Mededeling betreffende de resultaten van de horizontale analyse van de kosten gebruikt bij de waardering van de technische voorzieningenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201732-med...

Circulaire NBB_2017_15 / Rapportering over de inherente risico’s met betrekking tot het witwassen van het geld en de financiering van het terrorisme aan dewelke financiële instellingen zijn blootgesteld

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201715-rap...

Circulaire NBB_2017_20/ Medewerkingsopdracht van de erkende commissarissen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201720-med...

Circulaire NBB_2017_28 / Circulaire van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België over de berekening en inning van de bijdragen aan het Afwikkelingsfonds

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201728-cir...