Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 7 van 7 resultaten

Circulaire NBB_2015_07 / Legal Entity Identifier (LEI)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201507-leg...

Circulaire NBB_2015_32 / Aanvullende prudentiële verwachtingen op het vlak van de operationele bedrijfscontinuïteit en beveiliging van systeemrelevante financiële instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201532-aan...

Circulaire NBB_2015_21 / Circulaire betreffende de interne controle en de interne auditfunctiePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201521-cir...

Uniforme brief aan de instellingen betreffende de verslaggeving van de effectieve leiding over de beoordeling van het internecontrolesysteemPDF

www.nbb.be/nl/artikels/uniforme-brief-aan-de-in...

Circulaire NBB_2015_06/ Voorbereidingsfase van Solvabiliteit II - verlichting van de rapportering. Wijziging van de circulaire D221 van 25 oktober 2002 en van de circulaire CBFA_2010_30 van 21 december 2010PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201506-voo...

Circulaire NBB_2015_30 / Vereisten inzake het indienen van informatie bij de Bank in het kader van de goedkeuringsaanvragen voor het gebruik van één of meer maatregelen als bedoeld in artikel 308bis van Richtlijn 2009/138/EG

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201530-ver...

Circulaire NBB_2015_16 / Thematische volksleningen - Periodieke rapportering aan de NBB

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201516-the...