Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 8 van 8 resultaten

Circulaire NBB_2015_21 / Circulaire betreffende de interne controle en de interne auditfunctiePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201521-cir...

Uniforme brief aan de instellingen betreffende het verslag van de effectieve leiding inzake de beoordeling van de interne controlePDF

www.nbb.be/nl/artikels/uniforme-brief-aan-de-in...

Circulaire NBB_2015_20/ Inwerkingtreding liquiditeitsdekkingsvereistePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201520-inw...

Circulaire NBB_2015_28 / Circulaire van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van Belgiƫ over de berekening en inning van de voor 2015 verschuldigde bijdragen aan het AfwikkelingsfondsPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201528-cir...

Circulaire NBB_2015_25 / Richtsnoeren inzake de publicatie van informatie (Pijler III, CRD IV)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201525-ric...

Circulaire NBB_2015_03/ Richtsnoeren betreffende de openbaarmaking van bezwaarde en niet-bezwaarde activa (EBA/GL/2014/03 van 27 juni 2014)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201503-ric...

Circulaire NBB_2015_01/ EBA-richtsnoeren inzake de overdracht van een aanzienlijk deel van het kredietrisico in verband met de artikelen 243 en 244 van Verordening (EU) 575/2013 (EBA/GL/2014/05 van 7 juli 2014) PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201501-eba...

Mededeling NBB_2015_08/ Verrichten van diensten op grensoverschrijdende basis - Standaardformulieren voor de informatieverstrekking

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201508-ver...