Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 4 van 4 resultaten

Circulaire NBB_2015_32 / Aanvullende prudentiële verwachtingen op het vlak van de operationele bedrijfscontinuïteit en beveiliging van systeemrelevante financiële instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201532-aan...

Circulaire NBB_2015_30 / Vereisten inzake het indienen van informatie bij de Bank in het kader van de goedkeuringsaanvragen voor het gebruik van één of meer maatregelen als bedoeld in artikel 308bis van Richtlijn 2009/138/EG

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201530-ver...

Circulaire NBB_2015_29 / Invoering van een handboek governance voor de banksectorPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201529-inv...

Uniforme brief aan alle kredietinstellingen naar Belgisch recht

www.nbb.be/nl/artikels/uniforme-brief-aan-alle-...