Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 13 resultaten

Circulaire NBB_2014_09/ Richtsnoeren van de EBA van 16 juli 2014 inzake de Remuneration Benchmarking Exercice (EBA/GL/2014/08)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201409-ric...

Circulaire NBB_2014_08/ Richtsnoeren van de EBA van 16 juli 2014 inzake de Data Collection Exercise Regarding High Earners (EBA/GL/2014/07)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201408-ric...

Circulaire NBB_2014_04/ Periodieke vragenlijst over de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201404-per...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 1151/2014 VAN DE COMMISSIE van 4 juni 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Mededeling NBB_2014_10/ Legal Entity Identification

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201410-leg...

Mededeling NBB_2014_05/ Tenuitvoerlegging van de nieuwe rapporteringen als bepaald door de EBAPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201405-ten...

Circulaire NBB_2014_14/ Periodieke staten

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201414-per...

Uniforme brief – beleid afwijking artikel 36bis K.B. 23/09/1992 PDF

www.nbb.be/nl/artikels/uniforme-brief-beleid-af...

Circulaire_NBB_2014_01/ Richtsnoer van de EBA van 6 december 2013 inzake retaildeposito's waarvan de uitstromen anders zijn, met het oog op de liquiditeitsrapportering

www.nbb.be/nl/artikels/circulairenbb201401-rich...

Schema A

www.nbb.be/nl/artikels/schema