Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 386 resultaten

Circulaire NBB_2020_21 / EBA-richtsnoeren (EBA/GL/2020/02) inzake wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202021-eba...

Mededeling NBB_2019_23 / EBA Opinie inzake de elementen van sterke cliëntauthenticatie onder PSD2 (EBA-Op-2019-06)

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201923-eba...

Circulaire 2020_NBB_018 / Aanbevelingen van de Bank inzake uitbesteding aan aanbieders van clouddienstenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-2020nbb018-aa...

Mededeling NBB_2020_017 / Verzekering - Bijwerking van de overkoepelende circulaire betreffende het governancesysteemPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020017-ve...

Circulaire NBB_2020_020 / Circulaire betreffende de waardering van activa verhandeld op inactieve marktenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020020-ci...

Mededeling NBB_2020_019 / Mededeling betreffende de vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorziening in 2020PDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020019-me...

Circulaire NBB_2020_16 / Circulaire betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2015/534 van de Europese Centrale Bank van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie, zoals gewijzigd

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202016-cir...

Circulaire NBB 2019 04 / EBA Richtsnoeren betreffende de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de uitwijkvoorziening uit hoofde van artikel 33, lid 6, van Verordening (EU) nr. 2018/389

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb-2019-04-e...

Circulaire NBB_2019_17 / Aanpassing van de uitvoeringsverordening en rapportering over het derde kwartaal van 2019PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201917-aan...

Circulaire NBB_2019_21 / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 31 oktober 2018 inzake het beheer van niet-renderende en respijtblootstellingen (EBA/GL/2018/06)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201921-ric...