Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 369 resultaten

Circulaire NBB_2019_28 / Mededeling betreffende de vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorziening in 2019

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201928-med...

Circulaire NBB_2019_18 / Richtlijnen inzake gezonde beheerpraktijken en rapportering voor het aan de niet-handelsactiviteiten verbonden renterisico

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201918-ric...

Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 31 oktober 2018 inzake het beheer van niet-renderende en respijtblootstellingen (EBA/GL/2018/06)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/richtsnoeren-van-de-euro...

Circulaire NBB_2019_26 / Circulaire van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België over de berekening en inning van de bijdragen aan het Afwikkelingsfonds

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201926-cir...

Circulaire NBB_2019_25 : Bijdrage in de werkingskosten van de Nationale Bank van België door de Belgische bijkantoren van verzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België ressorteren

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201925-bij...

Circulaire NBB_2019_24 / Herverzekeraars die ressorteren onder het recht van een VS-staatPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201924-her...

Circulaire NBB_2019_14 / EBA-richtsnoeren (EBA/GL/2019/01) betreffende de specificatie van de soorten blootstellingen waaraan een bijzonder hoog risico verbonden is

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201914-eba...

Mededeling NBB_2019_22 / Verzekerings- en herverzekeringssector - periodieke verslagen die in 2020 via eCorporate moeten worden ingediend

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201922-ver...

Mededeling NBB_2019_23 / EBA Opinie inzake de elementen van sterke cliëntauthenticatie onder PSD2 (EBA-Op-2019-06)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201923-eba...

Memorandum voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning als beursvennootschap naar Belgisch recht

www.nbb.be/nl/artikels/memorandum-voor-het-verk...