Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 107 resultaten

NBB - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nbb-mededeling-van-een-o...

Wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren (tekstbijwerking tot 25/09/2018)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-1-juli-2011-betr...

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (officieuze coördinatie: 05/2019)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-13-maart-2016-op...

Wet van 5 september 2018 tot wijziging van de bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België en van de wet van 2 augustus 2002

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-5-september-2018...

Circulaire NBB_2018_31 / Circulaire inzake het schema van periodieke rapportering door de betalingsinstellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201831-cir...

Circulaire NBB_2018_33 / Aanvullende voorziening in levens- en arbeidsongevallenverzekeringenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201833-aan...

Circulaire NBB_2018_32 / Richtlijnen inzake gezonde beheerpraktijken en rapportering voor het aan de niet-handelsactiviteiten verbonden renterisico

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201832-ric...

Mededeling van overdracht van overeenkomsten mbt. risico’s of verbintenissen door de verzekeringsonderneming naar Brits recht "Prudential Assurance Company Limited" aan de verzekeringsonderneming naar Iers recht "Prudential International Assurance PLC"PDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-van-overdrach...

Circulaire NBB_2018_25 / Geschiktheid van bestuurders, leden van het directiecomité, verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties en effectieve leiders van financiële instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201825-ges...

Nationale Bank van België - Mededeling van een overdracht door de verzekeringsonderneming naar Italiaans recht Assicurazioni Generali S.p.A

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...