Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 126 resultaten

Mededeling NBB_2017_18 / Mededeling betreffende de procedures voor de uitoefening van verzekerings- of herverzekeringsactiviteiten in het buitenland

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201718-med...

Mededeling NBB_2017_17 / Mededeling betreffende de procedures voor het verkrijgen van een vergunning als verzekerings- of herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht en voor het verkrijgen van een uitbreiding van een vergunning

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201717-med...

Memorandum voor het verkrijgen van een vergunning door een verzekerings- of herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht

www.nbb.be/nl/artikels/memorandum-voor-het-verk...

Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (officieuze coördinatie: 04/2019)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-4-april-2014-bet...

Besluit (EU) 2017/2098 van de Europese Centrale Bank van 3 november 2017 betreffende procedurele aspecten inzake de oplegging van corrigerende maatregelen wegens niet-inachtneming van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2017/33)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-20172098-van-...

Besluit (EU) 2017/2097 van de Europese Centrale Bank van 3 november 2017 betreffende de methode voor de berekening van sancties wegens inbreuken op de oversightvereisten

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-20172097-van-...

Verordening (EU) 2017/2095 van de Europese Centrale Bank van 3 november 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2157/1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen (ECB/2017/34)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-20172095-...

Verordening (EU) 2017/2094 van de Europese Centrale Bank van 3 november 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 795/2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (ECB/2017/32)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-20172094-...

BESLUIT (EU) 2017/760 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 24 april 2017 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2017 (ECB/2017/11)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-2017760-van-d...

Circulaire NBB_2017_27/ Circulaire betreffende de verwachtingen van de Bank inzake de kwaliteit van de gerapporteerde prudentiële en financiële gegevens

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201727-cir...