Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 89 resultaten

Mededeling NBB_2012_11 / Prudentiële verwachtingen ten aanzien van Cloud ComputingPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201211-pru...

Circulaire NBB_2012_14 / CompliancefunctiePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201214-com...

Opheffing van de beslissing tot schorsing van de uitvoering van de lopende verzekeringsovereenkomsten ten aanzien van Apra Leven NVPDF

www.nbb.be/nl/artikels/opheffing-van-de-besliss...

Overdracht van de portefeuille arbeidsongevallen – voortvloeiend uit de portefeuille van Natheus – van de verzekeringsonderneming naar Belgische recht Ethias NV aan de verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Mercator Verzekeringen NVPDF

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-van-de-portef...

Overdracht van al de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten van de verzekeringsonderneming naar Belgisch recht VMK Assur NV aan de verzekeringsonderneming naar Belgisch recht ATV NVPDF

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-van-al-de-rec...

Overdracht ingevolge fusie van al rechten en plichten die voortvloeien uit verzekeingsovereenkomsten van de verzekeringsonderneming naar Belgisch recht TVM België NV aan de verzekeringsonderneming naar Nederlands recht TVM Zakelijk NVPDF

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-ingevolge-fus...

Overdracht van de portefeuille Reisbijstand en Home Emergency – voortvloeiend uit de portefeuille van Natheus NV – van de verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Ethias NV aan de verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Europ Assistance Belgium NVPDF

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-van-de-portef...

Overdracht van al rechten en plichten die voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten van de verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Amazon Insurance NV aan de verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Mercator Verzekeringen NVPDF

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-van-al-rechte...

Overdracht van de portefeuille Rechtsbijstand van de verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Delta Lloyd Life NV aan de verzekeringsonderneming naar Belgisch recht DAS Belgische Rechtsbijstandverzekeringsmaatschappij NVPDF

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-van-de-portef...

Overdracht van de levensverzekeringscontracten van de verzekeringsondernemingen naar Brits recht Save & Prosper Insurance Limited en Save & Prosper Pensions Limited naar de verzekeringsonderneming naar Brits recht Countrywide Assured PlcPDF

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-van-de-levens...