Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 7 van 7 resultaten

Mededeling CBFA_2008_03/ Reglement eigen vermogen: openbaarmaking van informatie

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-cbfa200803-re...

Mededeling CBFA_2008_04/ Erkenning van externe kredietbeoordelingsinstellingen (EKBI's)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-cbfa200804-er...

Mededeling CBFA_2008_11/ Erkenning van externe kredietbeoordelingsinstellingen (EKBI's)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-cbfa200811-er...

Mededeling CBFA_2008_19/ Erkenning van externe kredietbeoordelingsinstellingen (EKBI's)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-cbfa200819-er...

Mededeling CBFA_2008_20/ Prudentiële verwachtingen inzake de opvolging van de toepassing van de eigenvermogensreglementering voor de instellingen die een geavanceerde benadering gebruiken voor hun kredietrisico (IRB) en/of operationeel risico (AMA)

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-cbfa200820-pr...

Mededeling CBFA_2008_21/ Erkenning van externe kredietbeoordelingsinstellingen (EKBI's)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-cbfa200821-er...

Koninklijk besluit van 23 september 1992 op de boekhoudkundige gegevens over in België gevestigde bijkantoren (officieuze coördinatie: 10/2008)

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-2...