Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 8 van 8 resultaten

Circulaire PPB 2004/5 / Gezonde beheerspraktijken bij uitbesteding door kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-ppb-20045-gez...

Circulaire PPB 2004/1/ Dienstverlening aan de cliënteel in het kader van de eenmalige bevrijdende aangifte (gecoördineerde versie)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-ppb-20041-die...

Circulaire PPB 2004/7/ Aanpassing van de reglementen op het eigen vermogen (Richtlijn 2004/69/EG)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-ppb-20047-aan...

D.248 /Berekening van het rendement van de levensverzekeringen bedoeld in artikel 8, §1, 4° van het koninklijk besluit van 14 november 2003

www.nbb.be/nl/artikels/d248-berekening-van-het-...

D.246 / Vaststelling van de maximale technische rentevoetenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/d246-vaststelling-van-de...

Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 5 december 1995 over het reglement op het eigen vermogen van de beursvennootschappen, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 31 december 1995

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-van-de-commissie...

Invoering van de verplichting om geconsolideerde jaarrekeningen op te stellen volgens IAS/IFRS

www.nbb.be/nl/artikels/invoering-van-de-verplic...

Koninklijk besluit van 23 augustus 2004 tot uitvoering van artikel 63, §§ 1 en 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;PDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-2...