Oversight op financiëlemarktinfrastructuren, andere infrastructuren en aanbieders van diensten

Het oversight op de betalingssystemen en de effectenverrekenings- en vereffeningssystemen is een activiteit die toekomt aan de centrale banken in het kader van de bevordering van de financiële stabiliteit. Ze bestaat erin toe te zien op de goede werking van de betalingssystemen, effectenverrekenings- en vereffeningssystemen en zich te verzekeren van de doeltreffendheid en de veiligheid van die systemen.

Het oprichtingsverdrag van de Europese Unie en de organieke wet van de Bank (artikel 8) bevatten de wettelijke basis van het oversight door de Bank.

Het oversight omvat een dubbele taak: enerzijds worden normen opgesteld in internationale fora – voornamelijk van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) en het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) – en anderzijds wordt er op toegezien dat die normen ook daadwerkelijk worden nageleefd.

Financiëlemarktinfrastructuren (FMI's), andere marktinfrastructuren en aanbieders van diensten onderworpen aan het oversight van de Bank zijn:

Voor financiëlemarktinfrastructuren en aanbieders van diensten gevestigd in België, die systeemrelevant zijn in andere jurisdicties, heeft de Bank een formele samenwerking opgezet met andere autoriteiten.

De rol van de Bank in het oversight op financiëlemarktinfrastructuren, andere infrastructuren en aanbieders van diensten