Vastgoed

Beslissingen

De Bank heeft verschillende maatregelen genomen met betrekking tot de blootstellingen van de financiële sector aan de Belgische woningmarkt. Deze zijn zowel gericht op het waarborgen van de veerkracht van de sector als op het aanmoedigen van een voorzichtiger kredietbeleid.

Enerzijds heeft de Bank een macroprudentiële maatregel ingevoerd (op basis van artikel 458 van de CRR) voor de blootstellingen aan de Belgische woningmarkt van de kredietinstellingen die de interneratingbenadering (IRB) toepassen. De maatregel werd ingevoerd op 30 april 2018 initieel voor een periode van twee jaar. De maatregel werd een eerste keer verlengd in 2020 voor één jaar en voor een tweede keer in 2021, opnieuw voor één jaar en loopt tot 30 april 2022 of tot de NBB, als macroprudentiële autoriteit, zou beslissen de maatregel te deactiveren. Deze maatregel legt een verhoging op van de risicogewichten van de betrokken residentiële vastgoedblootstellingen, om de veerkracht van de banksector te vergroten en om de banken ervan te weerhouden buitensporige risico's te nemen op de woningmarkt. 

Meer informatie over de macroprudentiële maatregelpdf

Anderzijds formuleert de Bank prudentiële verwachtingen voor de banken en de verzekeringsondernemingen die hypothecaire leningen verstrekken in België. Deze worden aangemoedigd om voorzichtiger te zijn bij het verstrekken van hypothecaire leningen met een zeer hoge loan-to-value-ratio en meer rekening te houden met de schuldenlast en de maandelijkse aflossingslast van de huishoudens.

Meer informatie over de prudentiële verwachtingen pdf

FAQ prudentiële verwachtingen