Informatie over de vergunningverlening

De Nationale Bank van België is een competente autoriteit in België die een toezichthoudende rol uitoefent op de kredietinstellingen, de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, de beursvennootschappen, de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld.

De Nationale Bank van België verbindt zich ertoe om bij de vergunningverlening aan deze instellingen de nodige transparantie aan de dag te leggen, uitgaande van de toepasselijke reglementaire vereisten. Meer informatie over elke specifieke vergunning vindt u via de volgende links. Deze informatie is ook van belang voor de financiële instellingen die hun activiteiten willen verplaatsen ingevolge de BREXIT.