Zijn de financiële instellingen wettelijk verplicht om aan de verwachtingen van de Nationale Bank te voldoen?

De financiële instellingen zijn niet wettelijk verplicht om aan de gepubliceerde toezichtsverwachtingen te voldoen. Overeenkomstig het "comply or explain"-beginsel moeten zij echter verantwoorden waarom die mogelijke afwijkingen van de toezichtsverwachtingen niet bijdragen tot een verhoging van de door de Nationale Bank geïdentificeerde risico's. 

Uiteraard kan de Nationale Bank, indien dit noodzakelijk blijkt, d.w.z. indien de eventuele rechtvaardiging niet overtuigend is, verdere acties ondernemen ten aanzien van de betrokken instellingen.