In welke vorm verwacht de Nationale Bank een "verklaring dat de inschrijver zich niet in een van de uitsluitingsgevallen van art. 61 van het KB Plaatsing van 15 juli 2011 bevindt" (artikel III.2.1 van aankondiging van de opdracht)?

Een verklaring op papier met het briefhoofd van de firma en ondertekend door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de firma volstaat.