Welke kredietovereenkomsten worden geregistreerd?

Het bestand van de niet-gereglementeerde registraties registreert wanbetalingen van kredietovereenkomsten, rekeningen of kaarten die buiten het toepassingsgebied vallen van Artikel VII. 148 van het Wetboek van economisch recht en die worden afgesloten door natuurlijke personen. Het gaat bijvoorbeeld om niet-toegelaten overschrijdingen op zichtrekeningen of wanbetalingen van kredietovereenkomsten voor beroepsdoeleinden.