Welke documenten moet ik indienen?

Bij een niet-openbare procedure dient de firma een dossier van kandidaatstelling in, met daarin de documenten opgesomd in de artikelen III.2.1, III.2.2 en III.2.3 van de aankondiging. Als de firma aan alle selectiecriteria voldoet, zal ze worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

Bij een openbare procedure dient de firma haar kandidaatstelling en offerte gezamenlijk in. Deze kandidaatstelling bevat de documenten opgesomd in artikel I.9 van het bestek. Alleen de offertes van de kandidaten die voldoen aan het geheel van de selectiecriteria zullen in aanmerking worden genomen.