Wat zijn de drempels en tolerantiemarges die in de prudentiële verwachtingen zijn vastgelegd?

De drempels en tolerantiemarges die zijn vastgelegd voor de verschillende types van leningen bevinden zich in de onderstaande tabel:

Overzicht van de verwachtingen

 

Type lening

Drempel

Tolerantiemarge
(productie toegestaan boven drempel)

Limieten voor LTV*

Bestemd voor verhuur

80 %

10 % (waarbij 0% > 90 %)

Eigen bewoning

90 %

Startende kopers: 35 % (waarvan max. 5 % > 100 %)

Andere: 20 % (waarbij 0 % > 100 %)

LImieten voor risicovolle segmenten*

Alle leningen

LTV > 90 % en DSTI > 50 %

5 %

Alle leningen

LTV > 90 % en DTI > 9

5 %

* De limieten gelden voor de jaarlijkse nieuwe productie

LTV (loan-to-value): verhouding tussen het bedrag van de hypothecaire lening en de waarde van het gefinancierde onroerend goed

DSTI (debt-service-to-income): verhouding tussen de maandelijkse schuldaflossingslast en het maandelijks beschikbaar inkomen van de kredietnemer(s)

DTI (debt-to-income): verhouding tussen de totale schulden en het beschikbare jaarinkomen van de kredietnemer(s)