Wat moet ik doen als ik een eurobankbiljet heb aanvaard dat door een IBNS met inkt werd besmeurd?

Als u een opvallend met inkt besmeurd bankbiljet hebt aanvaard, moet u het naar een kredietinstelling brengen en uitleggen waar het vandaan komt. Uw bank zal het bankbiljet inleveren bij de Nationale Bank van België die het op haar beurt overhandigt aan de bevoegde autoriteiten (de politie) als bewijsmateriaal voor verder onderzoek. Wanneer de inkt niet afkomstig is van een IBNS, krijgt u een nieuw bankbiljet, op voorwaarde dat het bankbiljet echt is.