Wat is het risico als ik een eurobankbiljet aanvaard dat duidelijk door een IBNS met inkt werd besmeurd?

Een door een IBNS met inkt bevlekt biljet is naar alle waarschijnlijkheid een gestolen biljet. Dergelijke vlekken door een IBNS creëren een duidelijke link met een misdrijf. De verdachte inktvlekken op het bankbiljet zorgen er met andere woorden dat u niet kunt geloven dat de persoon die u het bankbiljet aanbiedt er de rechtmatige eigenaar van is.

Wanneer u probeert dergelijke met inkt besmeurde bankbiljetten in te wisselen bij de Nationale Bank van België, zal het bankbiljet worden ingehouden, krijgt u een ontvangstbewijs en zullen de bevoegde autoriteiten (de politie) worden verwittigd voor verder onderzoek. Door een IBNS met inkt besmeurde bankbiljetten worden niet omgewisseld.