Wat is het Eurosysteem?

Het Eurosysteem, waarvan de Nationale Bank sedert 1 januari 1999 deel uitmaakt, bestaat uit de Europese Centrale Bank (ECB), die in Frankfurt gevestigd is, en uit de nationale centrale banken (NCB's) van de lidstaten die zijn overgegaan op de euro (het eurogebied). Het Eurosysteem is belast met de tenuitvoerlegging van het monetaire beleid voor dat hele gebied.

Het Eurosysteem is uniek in zijn soort. Zijn belangrijkste besluitvormingsorgaan is de Raad van Bestuur van de ECB. In dit orgaan hebben de leden van de Directie van de ECB en de presidenten van de nationale centrale banken zitting.

De nationale centrale banken blijven een belangrijke rol spelen binnen het Eurosysteem. Overeenkomstig het Verdrag van Maastricht hebben de ECB en de NCB's bijvoorbeeld het recht om bankbiljetten uit te geven, wat zij ook doen. Bovendien nemen de NCB's deel aan de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur.

Alle NCB's van het eurogebied vervullen echter ook opdrachten die niet rechtstreeks tot de bevoegdheden van het Eurosysteem behoren. Zo is de Nationale Bank verantwoordelijk voor de balanscentrale, de kredietcentrales, een aantal statistische opdrachten en verleent ze diensten aan de financiële sector en aan de Staat.